แหวนเพชร

เพชร GIA เพชรใบเซอร์

เพชร Hearts & Arrows คืออะไร? เพชร Hearts & Arrows หรือที่คุณอาจเคยได้ยินในชื่อของ H&A เป็นลักษณะของเพชรแบบหนึ่งที่ได้รับการเจียระไนที่สมบูรณ์แบบ มีการตกกระทบของแสงบนเพชรอย่างสมมาตรกันโดยมีการใช้สูตรคำนวณของแต่ละองศาได้ลงตัว จนเกิดการเล่นแสงให้เกิดเป็นภาพ หัวใจ และ ลูกศร ทำให้เพชรสามารถส่องประกายความงามได้มากที่สุด ซึ่งต้องใช้ความประณีตและความแม่นยำในการเจียระไนในแต่ละเหลี่ยมของเพชร ลักษณะของเพชร Hearts & Arrows เมื่อมองผ่านกล้อง Idea Scope หน้าเพชร H&A จะเห็นรูปลูกศร 8 ดอก ก้นเพชร H&A จะเห็นรูปหัวใจ 8 ดวง

เพชร Hearts & Arrows คืออะไร?

เพชร Hearts & Arrows หรือที่คุณอาจเคยได้ยินในชื่อของ H&A เป็นลักษณะของเพชรแบบหนึ่งที่ได้รับการเจียระไนที่สมบูรณ์แบบ มีการตกกระทบของแสงบนเพชรอย่างสมมาตรกันโดยมีการใช้สูตรคำนวณของแต่ละองศาได้ลงตัว จนเกิดการเล่นแสงให้เกิดเป็นภาพ หัวใจ และ ลูกศร ทำให้เพชรสามารถส่องประกายความงามได้มากที่สุด ซึ่งต้องใช้ความประณีตและความแม่นยำในการเจียระไนในแต่ละเหลี่ยมของเพชร ลักษณะของเพชร Hearts & Arrows เมื่อมองผ่านกล้อง Idea Scope หน้าเพชร H&A จะเห็นรูปลูกศร 8 ดอก ก้นเพชร H&A จะเห็นรูปหัวใจ 8 ดวง