เพชร Hearts & Arrows หรือที่คุณอาจเคยได้ยินในชื่อของ H&A เป็นลักษณะของเพชรแบบหนึ่งที่ได้รับการเจียระไนที่สมบูรณ์แบบ มีการตกกระทบของแสงบนเพชรอย่างสมมาตรกันโดยมีการใช้สูตรคำนวณของแต่ละองศาได้ลงตัว จนเกิดการเล่นแสงให้เกิดเป็นภาพ หัวใจ และ ลูกศร ทำให้เพชรสามารถส่องประกายความงามได้มากที่สุด ซึ่งต้องใช้ความประณีตและความแม่นยำในการเจียระไนในแต่ละเหลี่ยมของเพชร

ลักษณะของเพชร Hearts & Arrows

เมื่อมองผ่านกล้อง Idea Scope

  1. หน้าเพชร H&A จะเห็นรูปลูกศร 8 ดอก
  2. ก้นเพชร H&A จะเห็นรูปหัวใจ 8 ดวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *