เพชร GIA เพชรใบเซอร์ หรือเพชรแท้ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันอัญมณีศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการเพชรเพราะเป็นแล็บอันดับหนึ่งของโลก โดยมีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานเพชรแต่ละเม็ด และทำการประเมินเกรดเพชร ตั้งแต่การระบุรูปทรงขนาด จนถึงขั้นวัดเกรดความสะอาดบริสุทธิ์ของเพชรใบเซอร์แต่ละเม็ด หากเพชร GIA เม็ดไหนที่ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วก็จะมีการสลักเลเซอร์ลงบนตัวเพชร เพื่อเป็นการรับรองความน่าเชื่อถือว่าเป็นเพชรแท้แน่นอน

การยิงเลเซอร์จะเริ่มที่ขนาด 0.18 กะรัต จะมีการออกใบเซอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า Diamond Dossler
ส่วนเพชรเม็ดใหญ่ที่น้ำหนัก 1 กะรัตขึ้นไปมีการออกใบเซอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า Diamond Report

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *